Varena mreža

Ograde Kapije Žice
Varena mreza

TipOtvorØ žiceObradaRolnaVisina
0,60 m0,80 m1,00 m1,20 m1,50 m1,80 m2,00 m2,20 m
JARDIPLAST 100x1002,2 mmpocinkovana I plastificirana,
boja zelena RAL6005
L 25 m i L 20 m   DostupnoDostupnoDostupno   
ECOPLAST 100x752,2 mmpocinkovana I plastificirana,
boja zelena RAL6005
L 25 m   DostupnoDostupnoDostupno   
EUROPLAST100x502,2 mmpocinkovana I plastificirana,
boja zelena RAL6005
L 25 m DostupnoDostupnoDostupnoDostupnoDostupnoDostupnoDostupno 
WEEKEND ZELENI100x502,33 mmpocinkovana I plastificirana,
boja zelena RAL6005
L 25 m  DostupnoDostupnoDostupnoDostupnoDostupnoDostupno 
WEEKEND BELI100x502,33 mmpocinkovana I plastificirana,
boja bela RAL9010
L 25 m  DostupnoDostupnoDostupnoDostupnoDostupnoDostupno 
FORTIPLAST MEDIUM50x502,50 mmpocinkovana I plastificirana,
boja zelena RAL6005
L 25 m   DostupnoDostupnoDostupnoDostupno  
FORTIPLAST50x503,00 mmpocinkovana I plastificirana,
boja zelena RAL6005
L 25 m   DostupnoDostupnoDostupnoDostupnoDostupnoDostupno

Bastensko pletivoBAŠTENSKO PLETIVO
OtvorØ žiceObradaRolnaVisine
150x82uzdužna 3,10 mm/poprečna 2,50 mmpocinkovana I plastificirana,
boja zelena RAL6005
L 10 m i L 25 m0,25 m
0,40 m
0,65 m
0,90 m
Koristi se za ograđivanje parkova, vrtova, travnjaka, cveća