Kapije

Ograde Varena mreža Žice
stvisPešačka kapija Equilis
OpsteOtvor za prolazVisina (od tla)Korištenje
Kapija od čelika.
Jednostavno postavljanje i dugotrajnost upotrebe.
Svi delovi su pocinkovani i plastificirani elektrostatičkim sprejom i polimerizacijom pečenjem na 200 °C.
Podesive baglame dozvoljavaju otvaranje za 180°.;
30 boja prema RAL tabeli.
1,0 do 1,5 m1,00 m
1,25 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,25 m
2,50 m
3,00 m
bez ograničenja

aqvisDvokrilna okretna kapija Equilis
OpsteOtvor za prolazVisina (od tla)Korištenje
Jednostavno postavljanje i dugotrajnost upotrebe;
Izuzetno povoljan odnos kvaliteta i cene;
Svi delovi su pocinkovani i plastificirani elektrostatičkim sprejom i polimerizacijom pečenjem na 200 °C;
Dostupna u manuelnoj ili automatskoj verziji;
30 boja prema RAL tabeli.
Specijalne baglame protiv vibracija
od 3.00 do 10.00 m1,00 m
1,25 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,25 m
2,50 m
bez ograničenja

aqklizKlizna kapija Equilis
OpsteOtvor za prolazVisina (od tla)Korištenje
Jednostavno postavljanje i dugotrajnost upotrebe;
Svi delovi su pocinkovani i plastificirani elektrostatičkim sprejom i polimerizacijom pečenjem na 200 °C;
Dostupna u manuelnoj ili automatskoj verziji;
30 boja prema RAL tabeli.
od 3,0 do 12,0 m1,00 m
1,25 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,25 m
2,50 m
50 otvaranja dnevno